DMS STEFAN – Стефан Кръстев
DMS STEFAN

DMS STEFAN – Стефан Кръстев

Кампанията набра средствата, резултатите в ДМС са:

Събрани през еPay: 153 лв.
Събрани през ОББ: 193 лв.
Изпратени SMS: 8673 броя
Абонаменти от 2 лв.: 131 броя
Абонаменти от 5 лв.: 2 броя

За кампанията

През декември 2015 год. на Стефан е поставена диагноза „Остра миелоидна лемвекия М4”. Становището на лекуващите лекари е, че след постигане на ремисия е задължително да се извърши костно-мозъчна трансплантация. Изследванията на потенциални фамилни донори не показват съвместимост, така че трансплантацията трябва да се извърши с материал от чужд донор. В момента продължава търсенето на нефамилен донор.

Стефан се свързва с клиника Хелиос, Висбаден и получава оферта за трансплантация на стойност 174 000 евро.На 16.02. Стефан подава заявление в Комисия за лечение в чужбина за финансиране на лечението, но все още няма окончателен отговор.

 

Сподели

Заедно събрахме 346 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 193 лв. 153 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията