DMS CONCORDIA – Подкрепа за самостоятелен старт!
DMS CONCORDIA

DMS CONCORDIA – Подкрепа за самостоятелен старт!

Кампанията се прекратява поради слаба активност. Резултатите в DMS са: 

Събрани през еPay: 50 лв.
Събрани през ОББ: 0 лв.
Изпратени SMS: 14 броя
Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

За кампанията

„Конкордия“ е работеща на международно ниво и независима помагаща организация за деца, младежи и семейства в нужда. Основните дейности на фондация „Конкордия България“ са свързани с предоставянето на социални услуги за деца и лица от уязвими групи.

Процесът на деинституционализация, започнат в края на 2010 година, засегна голям брой младежи на възраст 17-18 години и след първоначалното закриване на  институциите, те всъщност останаха сами, без необходимата подкрепа. Много от тях останаха без дом, без препитание и без професия.Точно на тези младежи фондация «Конкордия България» подава ръка чрез услугите си за пълнолетни лица. Те имат остра нужда от подкрепа, която е свързана не само с предоставяне на базовите социални услуги – изхранване и настаняване, но много често допълнителна психологическа подкрепа, административна подкрепа, както и помощ при търсене на работа и включване в квалификационни курсове. Много често невключените в социални услгуи младежи остават буквално на улицата и там могат да попаднат под влиянието на различни негативи – наркотици, проституция, трафик, криминални изяви.

Цел – да дадем шанс за самостоятелен житейски старт на 16-20 бездомни младежи и да им създадем възможности да развият своите умения и да станат независими по пътя към живот, определен от самите тях.  Голяма част от младежите, с които работи фондация „Конкордия България“ идват от домове. Основна тяхна характеристика е тежката социална изолация, в която са попаднали поради липсата на качествено образование, адекватна самооценка, социални и трудови умения, мотивация.

 

Сподели

Заедно събрахме 50 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 50 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията