DMS POST – Постът има смисъл!
DMS POST

DMS POST – Постът има смисъл!

Резултати в ДМС:

Необходима сума: 2 000 лв.
Събрани през еPay: 5 лв.
Събрани през ОББ: 0 лв.
Изпратени SMS: 381 броя
Абонаменти от 2 лв.: 41 броя
Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

За организатора 

Суверенният Малтийски орден е католически монашески орден основан в Йерусалим в началото на ХI век, като основната му мисия е съсредоточена около обслужването на хоспис за лекуване на поклонници, посветен на св. Йоан Кръстител. Членовете и доброволците на Ордена всяка година се грижат за милиони хора, а годишната стойност на хуманитарната дейност на Малтийския орден надхвърля 1 милиард евро.

Хуманитарната традиция на Ордена е над 900 години – оснавната дейност е насочена към откриване и обновяване на болници, медицински центрове и клиники в повече от 120 страни по света. Поддържана е от 12 500 члена, 80 000 постоянни доброволци, подпомагани от повече от 15 000 лекари и медицински сестри. В допълнение към това е дейността на Malteser international, корпус за спешна помощ, който от половин век оказва първа помощ при природни бедствия, епидемии, въоръжени конфликти. В България Малтийският орден работи чрез посолството си, открито през 2005 г. и с група доброволци, която варира между 20 и 100 човека.

За кампанията

През тези пости Малтийският орден организира кампания в помощ на онези, които нямат достатъчно, за да се нахранят. Предложението е замяна на обичайния обяд или вечеря в петъците с порция ориз или само супа и да дарим остатъка от парите, например за топъл обяд на едно дете в Перу в продължение на месец. Ако постещ човек замени обяда си всеки петък по време на Великия пост, спестява от седем обяда, дарява 70 лв. и осигурява храна на  цяло семейство бежанци в лагерите край Сирия поне за месец.

Малтийският орден има работеща мрежа в цял свят и може да насочи средствата към конкретен проект , напр. бежанските лагери край Сирия, и лечебници на Ордена около тях. При успех на кампанията, част от средствата могат да бъдат насочени към ситуация в България.

Финансова цел

Набиране на 2000 лв.

Сподели

Заедно събрахме 5 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 5 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията