DMS PODSLON – Да помогнем на деца и младежи от домовете за сираци да получат образование!
DMS PODSLON

DMS PODSLON – Да помогнем на деца и младежи от домовете за сираци да получат образование!

Резултати в DMS от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 645 лв.
  • Събрани през ОББ: 944 лв.
  • Изпратени SMS: 560 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 43 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Ние, Фондация „Света Анна” – Варна, сме общество от съмишленици, в което се присъединяват все нови и нови неравнодушни и вярващи хора, че всяко дете трябва да живее в семейство, всяко дете трябва да има образование.

Да помогнем на всяко дете да се учи и развива като личност, да преодолее травмите от миналото и да се подготви за самостоятелен живот. Ангажирани сме да им помагаме с подслон, храна, дрехи, качествено образование и квалификация, намиране и запазване на работа, както и формиране на положителни социални взаимоотношения.

Без по-нататъшно образование или квалификация те не могат да си намерят работа, а това ги кара често да имат рисково поведение или да се занимават с престъпна дейност. 80 % от момчетата попадат в затвора, 60 % от момичетата забременяват в ранна възраст, предимно неволно и тъй като те не са израснали в семейна среда, често изоставят бебетата си.

Финансовата цел на кампанията е 6000 лева за наем на къща за 1 година, в която да живеят 5 момчета, напуснали институциите, които нямат къде да отидат. Те желаят да продължат образованието си. Планът е да бъде наета къща във Варна, за да могат тези младежи да не попаднат на улицата и да имат нормален начин на живот.

Сподели

Заедно събрахме 2 235 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
560 43 0 944 лв. 645 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията