17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за хора

DMS VASIL – да помогнем на Васил Петков!

Кампанията е стартирала на: 08.02.2016 и е приключила на: 18.02.2016

Васил не пребори болестта и ни напусна. Той имаше диагноза „Хронична миелоидна левкемия”. През годините преминава през множество курсове химиотерапия, както и лъчетерапия. От лятото на 2015 год. болестта се отключва отново и беше на химиотерапевтично лечение и чести кръвопреливания, но ремисия не можа да бъде постигната. Необходими му бяха 190 000 евро за да се лекува в Германия.

За краткото време в DMS кампанията му набра:
- през еPay: 95 лв.
- през ОББ: 5 лв.
- изпратени SMS от началото на 2015: 1894 броя
 - абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 0 броя
- абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя