Да помогнем на Румен Арарски
DMS RUMEN

Да помогнем на Румен Арарски

Кампанията на Румен Арарски (DMS RUMEN) в „Единен дарителски номер“ приключи успешно – необходимата сума за лечение е събрана!

Румен е с диагноза „Макроаденом на хипофизата” и набираше средства за 30 сеанса протонна терапия в Университетска клиника Хайделберг, Германия.

За времето в „Единен дарителски номер“ кампанията на Румен получи над 31 000 дарителски смс.

От името на Румен ви благодарим за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 5 767 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4941 348 26 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията