РАЗЛИЧЕН? Да помогнем на Дани да проходи!
DMS YORDAN

РАЗЛИЧЕН? Да помогнем на Дани да проходи!

Кампанията на Йордан набра необходимите средства и е прекратена, а на него му предстои лечебна рехабилитация. Успех, Дани!

Сподели

Заедно събрахме 14 135 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
10744 920 113 687 лв. 299 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Опериран е и гръбначния мозък е освободен, но Йордан остава неподвижен. Оттогава провежда редовно рехабилитация. Особено ползотворна за него е програмата на санаториум Павел Баня.

По Здравна каса Йордан има право на рехабилитация 2 пъти годишно по 7 дни по клинични пътеки № 241 и 244, което е крайно недостатъчно.

letter За следващите 2 години рехабилитация в Павел Баня са необходими 16 224 лв. - за Йордан и един придружител.