DMS FILM – Кампания „1 лев за 1 филм“
DMS FILM

DMS FILM – Кампания „1 лев за 1 филм“

Резултати

Събрани през еPay: 0 лв.
Събрани през ОББ: 0 лв.
Изпратени SMS от началото на 2015: 86 броя
Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 10 броя
Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя

За кампанията

Целта на DMS кампанията беше подпомагане производството на късометражни филми и развитието на сектора късометражно кино като цяло. Инициативата е насочена към насърчаването на българските творчески индустрии в областта на аудио-визуалния сектор, както и увличането на публики, превръщайки ги в активен участник в самия процес на продукция в качеството им на пряк дарител.

Късият филм е предпочитана форма най-вече сред млада публика, която цени и предпочита основните качества на късометражното кино – това, че филмите са кратки и едновременно с това динамични и дидактични. Този формат, като най-достъпната форма на кинематографично повествование, позволява да бъде използван като средство за комуникация, възпитаване на ценности и представяне на общозначими проблеми в съвременното общество.

За контакти: Лилия Кучева – мениджър проекти, тел:+3592 4410302;+359 885 816888, mail@inthepalace.com

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията