DMS KIRIL – да помогнем на Кирил Лилов
DMS KIRIL

DMS KIRIL – да помогнем на Кирил Лилов

Кампанията в подкрепа на Кирил приключи успешно. НЗОК издаде формуляр S2 за планирано лечение на Кирил Лилов в институт „Гюстав Руси” Париж и Кирил заминава за лечение във френската болница.

Кирил е засегнат от Сарком на Юинг на тазовата кост. През месец юни започва химиотерапия и до момента са проведени 5 курса, които за съжаление не дават необходимия резултат – туморът не се повлиява и не се свива. На този етап, поради големия си размер, образуванието не може да бъде оперирано. По тази причина Кирил се насочва към Институт „Гюстав Руси”, Париж – един от специализираните центрове за лечение на костни саркоми в Европа, от където получава оферта за цялостно лечение, включващо химиотерапия и лъчелечение на стойност 55 300 евро.

Средствата, набрани в дарителската сметка, ще бъдат използвани за разходи, които НЗОК не поема – самолетни билети, престой, допълнителни лекарски хонорари и съпътстващи лечението медикаменти.

В случай на необходимост от допълнителни средства, кампанията му ще бъде подновена. Чрез платформата ДМС само за 6 дни за Кирил има изпратени 2 757 еднократни смс-и и 1 абонамент от 2 лв, а от онлайн дарения – 775 лв.

 

Сподели

Заедно събрахме 6 164 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5295 42 2 0 610 лв. 165 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията