17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за хора

DMS KIRIL – да помогнем на Кирил Лилов

Кампанията е стартирала на: 02.10.2015 и е приключила на: 08.10.2015

Кампанията в подкрепа на Кирил приключи успешно. НЗОК издаде формуляр S2 за планирано лечение на Кирил Лилов в институт „Гюстав Руси” Париж и Кирил заминава за лечение във френската болница.

Кирил е засегнат от Сарком на Юинг на тазовата кост. През месец юни започва химиотерапия и до момента са проведени 5 курса, които за съжаление не дават необходимия резултат – туморът не се повлиява и не се свива. На този етап, поради големия си размер, образуванието не може да бъде оперирано. По тази причина Кирил се насочва към Институт „Гюстав Руси”, Париж – един от специализираните центрове за лечение на костни саркоми в Европа, от където получава оферта за цялостно лечение, включващо химиотерапия и лъчелечение на стойност 55 300 евро.

Средствата, набрани в дарителската сметка, ще бъдат използвани за разходи, които НЗОК не поема – самолетни билети, престой, допълнителни лекарски хонорари и съпътстващи лечението медикаменти.

В случай на необходимост от допълнителни средства, кампанията му ще бъде подновена. Чрез платформата ДМС само за 6 дни за Кирил има изпратени 2 757 еднократни смс-и и 1 абонамент от 2 лв, а от онлайн дарения – 775 лв.