DMS PAZITEL – Подай ръка, усмихни се!
DMS PAZITEL

DMS PAZITEL – Подай ръка, усмихни се!

Успешно приключва дарителската кампания, организирана в помощ за децата и възрастните от Дневен център „Свети Стилиян Детепазител”. Целта на кампанията бе закупуването на специфична, специализирана апаратура „Биофийдбек”.

Резултати

Набраната сума е общо 14 177 лв., които надхвърлят с много обявената цел от 6 000 лв.

Чрез DMS:
– Събрани през еPay: 25 лв.
– Събрани през ОББ: 231 лв.
– Изпратени SMS от началото на 2015: 319 броя
– Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 5 броя

Цел на  кампанията

Набиране на 6 000 лв. за закупуване на апаратура, софтуер, оборудване и обучение за „Биофийдбек” обучения и да бъде предоставена за ползване на потребителите на социални услуги от Дневен център за деца и лица с увреждания ”Св. Стилиян детепазител” – гр. Сливен.

В дневния център се предоставят социални услуги на 30 деца от 3 до 18 год. и 30 възрастни с увреждания. Основните дейности са насочени към подпомагане и разширяване на възможностите на децата и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот, пълноценно съществуване и социално включване в обществото. Тези услуги са алтернативна форма на грижи, предоставящи възможността децата и лицата да живеят в естествената си среда и да получават специализирани грижи и помощ.

Сподели

Заедно събрахме 256 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 231 лв. 25 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията