DMS VESELA – да помогнем на Весела Василева
DMS VESELA

DMS VESELA – да помогнем на Весела Василева

Весела Василева е преместена за лечение от Анадолу медикъл център (Турция) в болница в Гърция, където в момента се изготвя нов терапевтичен план. Кампанията DMS VESELA временно се прекратява до получаване на актуална оферта за лечение.

Резултати до момента:

  • Събрани през еPay: 362 лв.
  • Събрани през ОББ: 956 лв.
  • Изпратени SMS от началото на 2015: 19632 броя
  • Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 459 броя
  • Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 1 броя

За кампанията

Преди 4 години на Весела е поставена диагноза „Болест на Ходжкин – 4-ти стадий”. В следващите месеци преминава през химиотерапия, лъчетерапия и автоложна трансплантация на стволови клетки. През 2013 г. заболяването рецидивира, отново е проведена химиотерапия и е постигната пълна ремисия. В края на 2014 г. се появява нов рецидив. Становището на българските специалисти е, че единствена алтернатива за лечение остава алогенна трансплантация на стволови клетки, тъй като всички други терапевтични режими са изчерпани.
В началото на август тази година, в тежко състояние, Весела постъпва за  лечение в Анадолу медикъл център, където веднага е започната нова химиотерапия. Проведен е един курс, от който общото й състояние се подобрява. Планът за лечение на Весела предвижда костно-мозъчна трансплантация от чужд донор.

Кампанията целеше да набере 100 000 евро при наличие на съвместим родствен донор и 150 000 евро при необходимост от търсене на донор от международната донорска банка.

Сподели

Заедно събрахме 1 318 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 956 лв. 362 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията