DMS MITKO – да помогнем на Димитър Йовов
DMS MITKO

DMS MITKO – да помогнем на Димитър Йовов

Щастливи сме да ви съобщим, че средствата, необходими за лечение на Димитър Йовов в Германия, са събрани. Димитър получи нова дата за хоспитализация – 14.10.2015 год.

Предвид спешността на състоянието му, което не позволява ново отлагане на приема в болницата, мобилните оператори преведоха авансово сумите от изпратените смс-и за Митко за да бъдат събрани недостигащите средства и Димитър да може да замине навреме за новата дата.

Благодарим ви за огромната подкрепа, която оказахте на Митко! Желаем му успех и скорошно оздравяване!

Сподели

Заедно събрахме 11 008 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1778 48 0 7004 лв. 2130 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията