DMS IVAYLO – да помогнем на Ивайло Димитров
DMS IVAYLO

DMS IVAYLO – да помогнем на Ивайло Димитров

С голямо прискърбие ви съобщаваме, че Ивайло Димитров ни напусна.
Кампанията на Ивайло (DMS IVAYLO) набираше средства за лечението в Анадонлу медикъл център, Турция , което включваше 18 курса химиотерапия и кибернож.

Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките на Ивайло и благодарим на всички вас, които го подкрепяхте.

Почивай в мир, Ивайло.

Сподели

Заедно събрахме 1 533 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 334 лв. 1199 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията