DMS VELICHKA – да помогнем на Величка Петрова
DMS VELICHKA

DMS VELICHKA – да помогнем на Величка Петрова

Радостни сме да ви съобщим, че кампанията на Величка Петрова (DMS VELICHKA) приключва успешно!

На 9 юни Величка ще бъде оперирана в специализираната ортопедична клиника в Мюнхен, Германия!

Величка е бивш спортист и страда от артроза на дясна глезенна става, а кампанията в нейна подкрепа набираше средства за смяна на ставата с поставяне на протеза, която е на стойност 18 470 евро.

Пожелаваме успех на Величка и благодарим на всички вас, които дарявахте за нейната кампания!

Сподели

Заедно събрахме 190 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 120 лв. 70 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията