DMS Alexander – да помогнем на Александър Савов
DMS ALEXANDAR

DMS Alexander – да помогнем на Александър Савов

Кампанията приключва успешно и необходимата сума е събрана. Очаквайте скоро новини за Алекс!

DMS кампанията на Александър Савов набра:
– чрез е-рay: 966 лв.
– чрез ОББ: 965 лв.
– изпратени SMS от началото на 2015: 1394 броя
– абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 43 броя
– абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя

За кампанията:

През 2010 година на Александър Савов е установен „Двустранен ювенилен увеит”. Въпреки провежданото тежко лечение, заболяването прогресира и води до непосредствена опасност от ослепяване. По тази причина родителите се насочват към Институт по имунология и клетъчна биология – д-р Клер, Германия, където Александър започва терапия през ноември 2012 година.До края на 2013 год. лечението е заплатено от ЦФЛД, но след това фондът спира да плаща, заради предполагаемия експериментален характер на специфичната имунна терапия, прилагана от д-р Клер.Родителите обаче държат лечението в Германия да продължи, тъй като детето се повлиява добре от него. Според доклад на д-р Клер от октомври 2014 год., при Александър са постигнати много добри терапевтични резултати – подобряване на зрителната острота и на двете очи, без през това време да са прилагани кортизонови препарати. Затова д-р Клер не препоръчва прекъсване на лечението.Цената за едногодишно лечение е 30 000 евро.

 

Сподели

Заедно събрахме 1 931 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 965 лв. 966 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията