DMS KAUZA – кампания „Да оставим следи IV“ на сдружение „Кауза“
DMS KAUZA

DMS KAUZA – кампания „Да оставим следи IV“ на сдружение „Кауза“

Средствата за закупуване на първата педиатрична линейка в България са набрани окончателно след провеждането петия пореден благотворителен търг на сдружение „КАУЗА” за кампанията „Да оставим следи IV”. С това целта на кампанията за достигане на 120 000 лв. е изпълнена и тя се прекратява.

Резултати в DMS:

  • Събрани през еPay: 432 лв.
  • Събрани през ОББ: 118 лв.
  • Изпратени SMS: 9 263 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 1 484 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 44 броя

 

Сподели

Заедно събрахме 12 820 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9084 1483 44 118 лв. 432 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията