DMS ROTONDA – да реставрираме външните стени на Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София
DMS ROTONDA

DMS ROTONDA – да реставрираме външните стени на Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София

Резултати

Към 31 март 2016 са набрани 50 483,47  лева, както следва:  постъпления от DMS (11 030,47 лева ), постъпления по банковата сметка на храма(14 900,-лева ) и постъпления в касата на храма (12 053,00 лева  ), дарение от Столична община в рамките на кампанията в  размер на (12 500,-лева).

Събрани през еPay: 160 лв.
Събрани през ОББ: 65 лв.
Изпратени SMS от началото на 2015: 8303 броя
Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 1136 броя
Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 23 броя

Първият етап от кампанията „Цифровизацията” за който бяха необходими 7 500,- лева  приключи успешно.  Посредством технологиите  е съхранена  пълната информация за сградата  на църквата ротонда  „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е   възможност за пълно възстановяване в случай на погиване.  Налични са данни за текущото състоянието на храма, което способства за  вземане на  адекватни решения касаещи организация на консервационно-реставрационните дейности. Посредством изработения  тримерен модел на храма   се спомага  за популяризиране на историята на  църквата ротонда „Св.Георги”,  петте слоя стенописи,  свидетелства се за истинността на православието и се разказва   живата многовековна  културна история на София.

В процес на реализация е  втори етап от проекта –  консервация и реставрация на откритите части на зидовете около храма.

Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София  и Фондация „15 века България” изразяват  благодарност към всички дарители и отчитат кампанията като успешна.

За допълнителна информация:

http://15veka.org/
Църквата ротонда „Св.Георги”-София: – + 359 2 980 92 16
Фондация 15 века България – Ирина Никоевска – +359 88 414 6 440
 http://15veka.org/

rotonda

Сподели

Заедно събрахме 225 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 65 лв. 160 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията