DMS EMIL  – да помогнем на Емил Николов
DMS EMIL

DMS EMIL – да помогнем на Емил Николов

Резултати в DMS:

  • Събрани през еPay: 198 лв.
  • Събрани през ОББ: 163 лв.
  • Изпратени SMS от началото на 2015: 2283 броя
  • Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 297 броя
  • Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 4 броя

 

За кампанията: 

Емил Николов от Сливен е с диагноза „Хроничен нефритен синдром: дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит”. От 2012 година е на хемодиализа. Включен е в листата на чакащите за бъбречна трансплантация в България.

Емил установява контакт с болница „Газиосман паша” в Турция и получава оферта за кръстосана бъбречна трансплантация на стойност 31 600 щатски долара. Получава отказ от Комисия за лечение в чужбина, тъй като Министерството на здравеопазването няма право да финансира трансплантации в страни извън Европейския съюз.

Емил и близките не разполагат с необходимата сума от 31 600 щ.д.. Към датата на приключването на кампанията сумата не беше събрана.

Сподели

Заедно събрахме 361 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 163 лв. 198 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията