Кампания „Рицари на знанието“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“
DMS ZNANIE

Кампания „Рицари на знанието“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Кампанията „Рицари на знанието“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ приключи успешно!

Целта на кампанията бе набиране на средства за финансиране участието на българския отбор в Международния турнир на младите естествоизпитатели IYNT 2015, който ще се проведе в Белград, Сърбия, през юни 2015 г.

Необходимата сума за целия отбор, състоящ се от 6 младежи на възраст между 13 и 16 години, и двама ръководители е 3 260 лева и трябваше да бъде събрана до 30 май.

Отборът на България е бил две последователни години медалист. Турнирът е единствен по рода си, основан на умения за дебатиране. В него се решават реални изследователски задачи, поставени като проблем.

Благодарение на вашите дарения за кампанията „Рицари на знанието“ в системата на DMS – 3260 лева чрез онлайн дарения и 201 дарителски sms – необходимата сума бе събрана в рамките на само 23 дни!

Благодарим на всички, които подкрепихте младите български естествоизпитатели, а на тях пожелаваме успешно представяне в турнира!

Сподели

Заедно събрахме 3 395 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
129 3 0 0 5 лв. 3255 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията