DMS RADISLAVA – да помогнем отново на Радислава Василева
DMS RADISLAVA

DMS RADISLAVA – да помогнем отново на Радислава Василева

Кампанията на Радислава Василева (DMS RADISLAVA) в ДМС приключи.

Поради кратките срокове, в които трябва да се покрият разходите в болницата, където Радислава се лекува, семейството изтегли кредит, който да покрие останалата необходима сума.

За времето си в ДМС – от 20 март до 11юни – кампанията набра общо 643 дарителски смс, а чрез механизмите за онлайн дарения бяха събрани 695 лева.

При необходимост кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които дарихте за кампанията на Радислава.

Сподели

Заедно събрахме 1 366 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
657 7 0 470 лв. 225 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията