Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм

Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм

Начало на кампанията: 07.11.2014
Цел: 65 000 лв.
Остават: 41 077 лв.
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7233 5308 937 429 лв. 345 лв. 615 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 48 от 2 лв.12 от 5 лв.

DMS AUTISM

Аутизмът е най-тежкото разстройство, което засяга комуникацията и социализацията. От това страда цялото семейство и променя живота му. Основният двигател на социалното поведение и адаптация е мотивацията.

Поради липсата на мотивация и слабата социална връзка на децата с аутизъм със социалния свят, непризнаването на правила, норми и авторитети, поведенческите им проблеми, страданията на децата с аутизъм и на техните семейства варират от сравнително леки до много тежки.

Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, създадена през декември 2009 г. от родители на деца с разстройство от аутистичния спектър от цялата страната.

Аутистичното разстройство е свързано с разстройство на централната нервна система и поведението, основано на рефлекса, благодарение на който „типичните” хора имат социално поведение и спазват социални правила и норми, при децата с аутистично разстройство изначало не съществува.

Поради това професионалната работа върху оперативното поведение- поведението, с което въздействаме върху околната среда, може да създаде социално приемливо поведение и разбиране у децата с аутизъм, което да им помогне постепенно да станат част от социалния свят и да могат да живеят самостоятелно тогава, когато ние, техните родители, ще сме звездички на небето.

Поради бързия темп, с който нараства концентрацията на деца с аутизъм в световен мащаб – по данни на Autism Society of America, към 2014 г. 1 на всеки 68 деца страда от някакво разстройство на аутистичния спектър в световен мащаб.

letter Всеки родител в България, след получаване на диагноза „Аутизъм”, започва дълъг собствен процес на информираност и самообучение, докато разбира, че терапията, която гарантирано ще изведе детето му в нашия социален свят и ще му създаде мотивация е АВА - Applied behavior analysis център- Приложен поведенчески анализ. Тогава родителите започват да питат: Как е възможно в България да няма нито един терапевт?