DMS ANIMUS – кампания в подкрепа на Програма „Приятелите на Зипи”
DMS ANIMUS

DMS ANIMUS – кампания в подкрепа на Програма „Приятелите на Зипи”

Резултатите в ДМС, необходимата сума беше 1800 лева:
– Събрани през еPay: 6 лв.
– Събрани през ОББ: 59 лв.
-Изпратени SMS от началото на 2015: 154 броя
-Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 44 броя
-Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя

За кампанията:

Фондация „Асоциация Анимус” стартира дарителска кампания в подкрепа на една иновативна програма за психично здрави деца, наречена „Приятелите на Зипи”-  училищна програма с доказана ефективност в превенцията на насилието и агресията в училище. Осъществява се в рамките на 24 урока, а всеки урок е с продължителност един учебен час. Тя е разделена на 6 модула, които засягат теми свързани с чувствата, общуването, взаимоотношенията, разрешаването на конфликти, справянето с промени и загуби и модул, който затвърждава всичко, което са научили децата в рамките на програмата.

Преминавайки през модулите децата подобряват своите умения за справяне с трудности и конфликти,  както и с трудните чувства като страх, гняв, завист, срам. Научават се да разбират собствените си преживявания и емоциите на околните, да се справят с някои от най-тежките ситуации в живота,  като загуба на близък, преместване в друг клас, училищен тормоз и т.н. Повишават своята самооценка и стават толерантни към различията на другите, което води до подобряване на социалния климат в класната стая. В резултат на това академичните резултати се повишават.

Повече за програмата може да научите тук: http://priatelitenazippy.com/

Сподели

Заедно събрахме 65 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 59 лв. 6 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията