DMS IKONOSTAS – кампания за нов иконостас в храм „Свето Успение Богородично” в Кърджали
DMS IKONOSTAS

DMS IKONOSTAS – кампания за нов иконостас в храм „Свето Успение Богородично” в Кърджали

Резултати

  • Събрани през еPay: 40 лв.
  • Събрани през ОББ: 2217 лв.
  • Изпратени SMS от началото на 2015: 2864 броя
  • Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 344 броя
  • Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя


За кампанията

Храмът „Свето Успение Богородично” е изграден с дарения от тракийските бежанци, които са се заселили в квартала. Земята пък е дарена от богат турски търговец. Откриването се е състояло на 29 май 1939 г. Дърворезбарят, който е трябвало да изработи иконостаса, е починал и не е успял. Затова набързо за откриването е направен един временен от шперплат и дърво, който си стои и до днес.

Благодарение на усилията отец Боян Саръев и изцяло със средства на дарители около храма бе създадено Православното духовно средище-манастир „Св. Успение Богородично“, открит през 2003 г. Манастирът е едно много посещавано и от българи, и от чужденци място и може да се каже, че в областта на поклонническия туризъм е номер едно, не само в Кърджали, но и в региона. Там се съхранява единствената в България частица от Светия кръст. Манастирският комплекс е център на културно–просветна и социална дейност – там работи трапезария за бедни, неделно училище по вероучение, компютърна зала, безплатен медицински кабинет, музикален салон.

Храм „Св. Успение Богородично” има нужда от нов дърворезбован иконостас, който да отговаря на традициите и канона на Българската Православна Църква. Роденият в Кърджали Иван Янев е изработил проект, зад който застават местни общественици, банкери, бизнесмени и специалисти, обединени в сдружение с нестопанска цел.

Сподели

Заедно събрахме 2 257 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 2217 лв. 40 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията