DMS KRISI – да помогнем на Кристиян Панайотов
DMS KRISI

DMS KRISI – да помогнем на Кристиян Панайотов

Малкият Кристиян почина, докато беше на рехабилитация в Китай, поради което кампанията му е спряна.
Съболезнования на родителите и близките му.
Благодарим на всички дарители, които го подкрепяха!

Сподели

Заедно събрахме 45 838 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
29229 4170 395 3736 лв. 2558 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 12 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията