DMS KRISI – да помогнем на Кристиян Панайотов
DMS KRISI

DMS KRISI – да помогнем на Кристиян Панайотов

Малкият Кристиян почина, докато беше на рехабилитация в Китай, поради което кампанията му е спряна.
Съболезнования на родителите и близките му.
Благодарим на всички дарители, които го подкрепяха!

Сподели

Заедно събрахме 57 114 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40530 4390 302 3736 лв. 2558 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 31 от 2 лв.5 от 5 лв.

За кампанията