DMS TURHAN – да помогнем на Турхан Кямилов
DMS TURHAN

DMS TURHAN – да помогнем на Турхан Кямилов

Кампанията на Турхан Кямилов се прекратява. Към началото на ноември 2015 год. Турхан разполагаше с 12 000 лв. и бяха необходими още 2 000 лв. за приключване на цялото лечение от 14 000 лв.

Резултатите от DMS TURHAN са:
– Събрани през еPay: 1606 лв.
– Събрани през ОББ: 153 лв.
– Изпратени SMS от началото на 2015: 1857 броя
– Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 105 броя
– Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя

Целта на кампанията: От 6-годишна възраст Турхан Кямилов страда от тежък псориазис, който през годините води до усложнения – псориатричен артрит, спондилит на гръбнака и анкилоза на големите стави, вторична остеоартроза и остеопороза. В резултат на тези увреждания Турхан е прикован на легло. Поради изчерпване на ефекта от консервативната терапия, лекуващият лекар на Турхан препоръчва оперативна подмяна на коленните и тазобедрените стави.

Набраните средства ще бъдат изразходвани за оперативно поставяне на тазобедрена ставна протеза и колянна става.

 

 

Сподели

Заедно събрахме 2 959 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1108 46 0 153 лв. 1606 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията