DMS BUDNI – Национална кампания „Нека бъдем по-добри“
DMS BUDNI

DMS BUDNI – Национална кампания „Нека бъдем по-добри“

Сподели

Заедно събрахме 4 603 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2315 594 219 5 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията