Да изградим новия храм на Варна!
DMS HRAM

Да изградим новия храм на Варна!

Сподели

Заедно събрахме 10 299 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5185 676 214 90 лв. 1402 лв. 1200 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Храмът е уникален сам по себе си, защото ще бъде първият, построен с прилежащ към него комплекс, развиващ духовно-просветна и социално-милосърдна дейност.

Храмовият комплекс ще включва: параклис, многофункционална зала, детска занималня, стаи за обучение по иконопис, стаи за социални дейности, библиотека, галерия, социална кухня и лекарски кабинет.