Прегърни невидимите деца!

Прегърни невидимите деца!

Начало на кампанията: 27.09.2010
Цел: 800 лв. месечно
Остават: -949 лв.
Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6913 6337 1474 0 1157 лв. 110 лв. 1134 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 18 от 2 лв. 5 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Средствата ще бъдат разпределяни според конкретните нужди на всяко дете, отглеждано в едно от осемте ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) на територията на град София и с. Дрен, Радомирско, с които екипът на сдружението поддържа връзка и осъществява различни творчески дейности в подкрепа на децата.

Програмата е насочена към “невидимите деца”, деца с изтощени сърца, чиито лица нямаме право да показваме, чиито имена не можем да ви споделим. Деца на разделени родители, деца, загубили своите родители, деца, отнети от своите родители. Деца, преминали през мрачните стаи на полицейските участъци и детска педагогическа стая.

Нарекохме ги “невидимите деца”, защото през по-голямата част от годината те са извън фокуса на обществото, растат забравени и често отхвърляни. 

Екипът на сдружение „Прегърни ме“ е в постоянна връзка с директорите на осем ЦНСТ-та. Този контакт и взаимно доверие ни дават достъп до навременна информация за липсите, за които най-често не достигат средства, а именно:
– обувки и дрехи за децата, допълнителни учебни пособия (таблети, лаптопи и др. вид електронна техника, особено необходима през времето на онлайн обученията), обучителни курсове, стипендии за младежи и деца, които продължават образованието си в различни профилирани училища, частни уроци и др.

Средства ще бъдат отделяни и за битови нужди на къщичките, в които са настанени децата – спално бельо, посуда за хранене и готвене, перални, телевизори или друга техника.

Завършваме нашия призив със стихотворението „Сърцето“ на Марин Бодаков, което той посвети на децата от ателие „Прегърни ме“.

Какво остава
от рисунките, които не си дорисувал,
защото ръката е далеч от мечтата?
Какво остава от мечтата,
която си скъсал и после намачкал,
от приказката, която не си дописал?
Остава сърцето.
Твоето сърце.
В моето.

letter Вашата подкрепата ще бъде част от историята на един по-добър детски живот!