Кампания „ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят на „Фондация  „Светът на Мария“
DMS SVETOVE

Кампания „ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят на „Фондация „Светът на Мария“

Сподели

Заедно събрахме 26 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
26 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията