DMS MAKET – кампания „Да спасим уникална българска творба“
DMS MAKET

DMS MAKET – кампания „Да спасим уникална българска творба“

Кампанията спира поради слаба активност.

  • Събрани през еPay: 0 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 3360 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Кампанията се вписва в цялостната дейност на Фондация „Созопол” за опазване и популяризиране на българското културно наследство на национално и международно равнище. В този контекст, през октомври 2012 г. В НДК – зала 3.3. със средства на Фондацията бе аранжирана изложбата „Чудесата на България“, която представя макети на знакови български недвижими културни ценности и природното наследство (Боянската църква, Природен парк „Пирин”, храм-паметник „Александър Невски”, Църква „Св. Четиртдесет мъченици”, Крепостта Баба Вида, Рилския манастир и др.). Изложбата бе открита от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев и Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.

Паралелно с изложбата на макети, водена от стремежа си за възпитание на младото поколение на България за и чрез българското културно наследство, Фондация „Созопол”  организира посещения на ученици от столични училища, които пред посетителите правеха книжни макети на обектите, представени в изложбата. До този момент, изложбата е посетена от над 11 000  български и чуждестранни граждани.

Понастоящем, Фондация „Созопол” стартира дарителска кампания с цел закупуване на изключително интересния и ценен макет на Рилския манастир. Макетът на Рилския манастир се състои от около 6 милиона кибритени клечки и е изработен от г-н Пламен Игнатов. Работата върху него е отнела 17 години и 2 месеца.

Целта на дарителската кампания, организирана от Фондация „Созопол” е това оригинално и единствено по рода си произведение на изкуството да бъде закупено, запазено за поколенията и отново да участва в изложбата в зала  3.3., етаж 7,  Национален дворец на културата, която е целогодишна и достъпна за всички български и чуждестранни граждани. За закупуване на макета на Рилския манастир са необходими 30 000 лева.

Адрес за контакти: град София-1414, бул. България № 1, Национален дворец на културата, зала 3.3 „Чудесата на България“ етаж 7, достъп чрез асансьори №1 и №2.
Стационарен телефон, мобилен телефон: тел:  02/4760510; gsm:088 66 44 030
Електронна поща: office@sozopol-foundation.com

Сподели

Заедно събрахме 2 968 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2968 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията