DMS GRIJA – кампания „Сън ли съм или ме има“ на фондация „Движение на българските майки“
DMS GRIJA

DMS GRIJA – кампания „Сън ли съм или ме има“ на фондация „Движение на българските майки“

Резултати:

  • Събрани през еPay: 0 лв.
  • Събрани през ОББ: 22 лв.
  • Изпратени SMS от началото на 2015: 471 броя
  • Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 49 броя
  • Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя


За кампанията:

 70 деца в ДМСГД „Св. Иван Рилски“ в София (дом за деца от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа) имат специфични нужди, потребности и са с различни заболявания. Животът им преминава в изолация. Организацията работи с основната мисия всяко дете да получи своя шанс да израсне обичано и в адекватна на неговите потребности среда.

Вече четвърта година фондация „Движение на българските майки” (ДБМ) осъществява проект за подпомагане персонала в друга институция – „Св. Параскева”, гр.София. Целта  на проекта е да подобрят грижите за децата и да се увеличават индивидуалните им занимания с тях. Домът вече е затворен, децата са успешно осиновени или интегрирани, благодарение и на помощта на екипа на ДБМ. Специалистите доказаха, че грижата и заниманията са от основно значение за физическото и психическо развитие на децата.

Финансовата цел на кампанията е 40 000 лева.

За повече информация:
Росица Букова
телефон: 0894 606 188
Каролина Шойлева
телефон: 0894 606 175
e-mail: dvbgm@yahoo.com

Сподели

Заедно събрахме 22 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 22 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията