Кампания „Да оставим следи III” на сдружение „КАУЗА”
DMS KAUZA

Кампания „Да оставим следи III” на сдружение „КАУЗА”

Сподели

Заедно събрахме 6 527 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4326 1033 27 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията