Кампания „Да оставим следи III” на сдружение „КАУЗА”
DMS KAUZA

Кампания „Да оставим следи III” на сдружение „КАУЗА”

Сподели

Заедно събрахме 12 270 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9084 1483 44 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията