DMS STEP – кампания „Дари движение, дари живот“ на фондация „Щедрост за живот“
DMS STEP

DMS STEP – кампания „Дари движение, дари живот“ на фондация „Щедрост за живот“

Резултати

  • Събрани през еPay: 0 лв.
  • Събрани през ОББ: 2 лв.
  • Изпратени SMS от началото на 2015: 176 броя
  • Абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 9 броя
  • Абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя


За кампанията

Кампанията „Дари движение, дари живот“ на фондация „Щедрост за живот“ има за цел да осигури средства за създаване на Центрове  за ежедневна рехабилитация за деца, болни от едно от най-тежките и редки заболявания – Прогресивна мускулна дистрофия, тип Дюшен.

Болестта протича бързо, с прогресивно атрофиране на мускулите, затова всеки ден е от значение за живота на тези деца! Официалната медицина не предлага лечение за това заболяване и единственият начин да се задържи развитието му е ежедневната рехабилитация.

За тези деца държавата отпуска само по 40 рехабилитации годишно, което е крайно недостатъчно. В България има около 80 деца с това заболяване, а за Бургас и региона има информация за около 10. Целта ни е да помогнем на тези деца да доживеят деня, в който медицината ще открие лекарство и за тях!

Първоначалната необходима сума за функционирането на Центровете е 40 000 лева.

Сподели

Заедно събрахме 349 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
271 38 0 2 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията