Кампания в подкрепа за националните олимпийски отбори по природни науки
DMS OLYMP

Кампания в подкрепа за националните олимпийски отбори по природни науки

Сподели

Заедно събрахме 2 060 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1246 337 28 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 7 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията