Кампания за рехабилитация на зелената площ между блокове 33, 34 и 35 в Студентски град, София
DMS PEIKING

Кампания за рехабилитация на зелената площ между блокове 33, 34 и 35 в Студентски град, София

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията