Кампания „Да издирим, съхраним и популяризираме културно-просветните паметници завещани от македоно-одринските дейци и общественици”
DMS STRUMSKI

Кампания „Да издирим, съхраним и популяризираме културно-просветните паметници завещани от македоно-одринските дейци и общественици”

Сподели

Заедно събрахме 20 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
20 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията