DMS FOND – кампания „Живот за нашите деца” на Български лекарски съюз
DMS FOND

DMS FOND – кампания „Живот за нашите деца” на Български лекарски съюз

Резултати в DMS от началото на кампанията:

Събрани през еPay: 80 лв.
Събрани през ОББ: 97 лв.
Изпратени SMS: 3986 броя
Абонаменти от 2 лв.: 2521 броя
Абонаменти от 5 лв.: 113 броя

 

За кампанията: По повод 25 години от възстановяването на Български лекарски съюз (БЛС) и 10 години от създаването на Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД),  БЛС стартира кампания за набиране на допълнителен дарителски ресурс в полза на Фонда за лечение на деца.

Защо го правим:

Фондът е създаден да подпомага финансово и организационно деца, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури в чужбина и в България. През годините ЦФЛД подпомага лечението на все повече болни българчета, като през последните 3 години броят на подадените заявления и одобрени за лечение деца рязко нараства:  през 2011 год. са подпомогнати 387 деца, през 2012 год. – 715 деца, през 2013 год. – 1220 деца. Повече от 2/3 от децата са подпомогнати за провеждане на лечението им в България.

Нашата цел:

Въпреки оптимизирането на разходите за лечение чрез специални споразумения с болниците, Фондът се нуждае от все повече средства, за да не остане нито едно дете без финансова подкрепа в борбата си за живот. Първоначалната финансова цел е 10 000 лева.

Сподели

Заедно събрахме 8 863 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3077 2522 113 97 лв. 80 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията