DMS NATALIA – да помогнем на Наталия Цветанова
DMS NATALIA

DMS NATALIA – да помогнем на Наталия Цветанова

Сподели

Заедно събрахме 12 182 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11381 372 0 20 лв. 37 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията