Да подарим на Снежанка по-добър живот!
DMS SNEJANKA

Да подарим на Снежанка по-добър живот!

Сподели

Заедно събрахме 53 997 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
36562 4997 415 1809 лв. 1970 лв. 1587 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Историята на Снежанка - DMS SNEJANKA

През 2015 год. детето е лекувано в клиника „Шпайзинг”- Виена, с поставяне на инжекции ботокс и изработване на обувки и ортези. Също така преминава през един курс делфинотерапия в Украйна и рехабилитация в Полша.

През 2015 г. Снежанка премина и през курс терапия с делфини, контролен преглед в ортопедична клиника Шпайзинг, Виена и  курс за рехабилитация в Полша на стойност 5 180 евро.

През 2016 год. на Снежанка направи 2 курса локомоторна терапия в Полша и делфинотерапия. Стойността на един 4-седмичен курс терапия с локомат е 5500 евро. Необходими бяха 11 000 евро.

През 2017 год. на Снежанка направи 2 курса локомоторна терапия в Полша, един курс рехабилитация по метода на Козявкин в Украйна и делфинотерапия. Стойността на планираните процедури е на стойност 18 240 евро.

През 2018 год. Снежанка имаше 2 курса рехабилитация в санаториум „Витал” в Полша на стойност 10 220 евро; делфинотерапия на стойност 2 850 евро и 13-дневна рехабилитация в Международна клиника за рехабилитация в Украйна на стойност 4600 евро.

Към началото на октомври 2018 год. е проведена делфинотерапия и контролен преглед в клиника Шпайзинг Виена. Предстои рехабилитация в Полша и в Украйна на стойност около 15 000 евро.

letter Състоянието на Снежанка изисква постоянна рехабилитация, за да може да води по-качествен живот и да не изгубва вече постигнатото досега с много грижи и рехабилитация.