Да помогнем на Ани Чириду
DMS ANI

Да помогнем на Ани Чириду

Ани Чириду страдаше от рак на стомаха, открит в много късен стадий. След поредица от изследвания се оказва, че рака и е лечим и тя успя да проведе курс химиотерапия в турска клиника, след което настъпи подобрение в състоянието й. Тя и семейството й набираха сумата от 45 000 евро за следващия курс на лечение, но за съжаление тя не го дочака. Средствата от смс-и, набрани през февруари, март и април, както и онлайн даренията за нея ще бъдат предарени към друга кампания в DMS.

 

Сподели

Заедно събрахме 3 639 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2564 185 15 615 лв. 15 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 10 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията