DMS VALENTIN  – да помогнем на Валентин Иванов
DMS VALENTIN

DMS VALENTIN – да помогнем на Валентин Иванов

Кампанията в подкрепа на Валентин Иванов в ДМС приключи.

Очаква се скоро Валентин да замине за Германия, където да бъдат направени необходимите медицински процедури по диагностика и последващо лечение.

При изследване по повод дископатия на Валентин са открити метастази в ретроперитонеални лимфни възли, без яснота къде е първоизточникът. Валентин е опериран и след това му е назначена химиотерапия. По време на втората операцията става ясно, че има много нови метастази. Следват всички възможни изследвания за откриване на причинителя, но без резултат. Химио и лъчетерапията не дават ефект. Това принуждава Валентин и близките му да се обърнат към чужди клиники и получават оферта от Германия.

Благодарим на всички, които дарихте за Валентин!

При необходимост кампанията ще бъде подновена.

Сподели

Заедно събрахме 10 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 10 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията