Да помогнем на Ива Денчева
DMS IVA

Да помогнем на Ива Денчева

Кампанията „Да помогнем на Ива“ (DMS IVA) в ДМС приключва успешно!

В началото на 2014 година Ива Денчева губи съзнание. Приета е в клиника по неврохирургия на ВМА. Проведената ангиография показва наличие на три мозъчни аневризми. За да бъдат затворени, трябва да се извърши ендоваскуларна терапия, консумативите за която не се поемат от НЗОК. Чрез приятели Ива успява да събере средства за най-спешната операция. Консумативите за следващите 2 операции са на стойност 77 760 лева, като към края на 2014 недостигащите средства бяха около 6 000 лева.

Днес Ива съобщи, че почти цялата сума е събрана, като последните необходими около 1 000 лева ще бъдат дарени от фирма.

Пожелаваме всичко най-добро на Ива и благодарим на всички вас, които я подкрепихте!

Сподели

Заедно събрахме 2 935 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2877 19 4 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията