Да помогнем на Криси отново
DMS KRISI

Да помогнем на Криси отново

Сподели

Заедно събрахме 52 603 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40732 4988 379 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 2 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията