Да помогнем на Криси отново
DMS KRISI

Да помогнем на Криси отново

Сподели

Заедно събрахме 50 829 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40531 4394 302 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 35 от 2 лв.5 от 5 лв.

За кампанията