Да помогнем на Криси отново
DMS KRISI

Да помогнем на Криси отново

Сподели

Заедно събрахме 50 405 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40406 4282 287 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 39 от 2 лв.5 от 5 лв.

За кампанията