Да помогнем на Валя Коцева
DMS VALKA

Да помогнем на Валя Коцева

Кампанията на Валентина Коцева (DMS VALKA) приключи с успех!

През 2005 на Валентина Коцева е поставена диагноза хроничен гломеролонефрит. Година и половина по-късно е в Александровска болница София. В началото трансплантацията е успешна, но постепенно показателите започват да се покачват и през септември 2012 се налага бъбрекът да бъде експлантиран и Валя отново да премине на хемодиализа.
Затова се обръща към болница Gaziosmanpasa Hastanesi, Турция и получава оферта за бъбречна трансплантация на стойност 30 000 щатски долара.

Комисията за лечение в чужбина вече е одобрила кандидатурата на Валя. Трансплантацията обаче ще бъде във Франция, тъй като Турция е извън ЕС, и КЛЧ не може да финансира лечението там.

Средствата, набрани до момента чрез ДМС, ще бъдат изразходвани за пътни разходи и престой.

Пожелаваме успех на Валентина и балогадирм на всички, които дарихте за нейната кампания!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията