DMS SILVIA – да помогнем на Силвия Петрова
DMS SILVIA

DMS SILVIA – да помогнем на Силвия Петрова

Благодарение на вашата подкрепа на Силвия бяха извършени максималния брой емболизации. Според лекуващите неврохирурзи е опасно да се правят повече процедури и лечението й трябва да продължи с кибернож.

На 7-годишна възраст на Силвия Петрова е диагностицирана мозъчна артерио-венозна малформация в ляво. В следващите 10 години са й извършени 4 хирургични интервенции, без значима редукция на малформацията. През 2012 г. Силвия отново получава масивен кръвоизлив и неврохирурзите взимат решение за ендоваскуларно лечение, поради по-добрия прогностичен резултат и невъзможността повече да се оперира по класическия начин.

През месец март 2015 г. Силвия подаде заявление в НЗОК за издаване на формуляр S2 за лечение в чужбина, но по правилата на Касата трябва да предостави и оферта от лечебно заведение в ЕС, а тя няма контакти с подходящи клиники. Затова се обърна към Комисия за лечение в чужбина, откъдето е получила уверение, че МЗ ще съдейства за намирането на клиника, но все още няма резултат.

По тези причини кампанията в ДМС в помощ на Силвия за момента спира, до изясняване на лечебното заведение, в което ще продължи лечението, както и дали НЗОК ще го заплати.

Благодарим на всички вас , които помогнахте на Силвия!

Сподели

Заедно събрахме 3 361 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3214 68 0 1 лв. 10 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията