Да помогнем на Таня Боргоджийска
DMS TANI89

Да помогнем на Таня Боргоджийска

Сподели

Заедно събрахме 1 253 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1251 1 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията