DMS PLAM -да помогнем на Пламен Войнов
DMS PLAM

DMS PLAM -да помогнем на Пламен Войнов

Кампанията в подкрепа на Пламен Войнов(DMS PLAM) приключи.

Пламен набираше средства за лечение със стволови клетки на стойност 75 000 евро, но поради слабата дарителска активност реши да прекрати кампанията в ДМС.

За периода 25 септември 2014 г. – 04 юни 2015 г. кампанията набра 357 дарителски смс и 110 лева онлайн дарения.

Благодарим на всички, които дарихте за Пламен!

Сподели

Заедно събрахме 110 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 100 лв. 10 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията