DMS SLAVI – да помогнем на Слави Едрев
DMS SLAVI

DMS SLAVI – да помогнем на Слави Едрев

Кампанията на Слави Едрев (DMS SLAVI) е прекратена временно – Слави вече почти година не може да се стабилизира достатъчно, за да му сложат резервоар Омайо, през които да продължат вливките в Русия.

Когато състоянието на Слави позволи да продължи лечението в Русия, кампанията ще бъде подновена.

От името на семейството и близките на Слави благодарим на всички вас, които го подкрепяте!

Сподели

Заедно събрахме 1 468 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 1216 лв. 252 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията