DMS ARTI – да помогнем на Арти (Артър Иванов)
DMS ARTI

DMS ARTI – да помогнем на Арти (Артър Иванов)

За кампанията:

Артър Иванов заболява от най-тежката форма на захарния диабет – тип 1, което означава, че за цял живот остава инсулинозависим. Родителите му имат желание да му осигурят инсулинова помпа, която ще спомогне за по-нормален живот на детето и да има постоянен контрол на кръвната захар, с което ще се избегнат рисковете от хипо- и хипергликемии.

Благодарения на всички вас – дарителите на Арти  – помпата беше закупена, като кампанията продължаваше да набира средства за необходимите консумативи. Общата необходима сума за консумативи за една година е 9 000 лева.

Резултати:

Преговорите между родители на деца с диабет тип 1 и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приключиха с решение НЗОК да поеме финансирането на консумативите на децата с инсулинови помпи, както и по 1 глюкозен сензор на тримесечие. По тази причина кампанията в DMS за Арти приключва.

Набрани средства през DMS за кампанията на Арти: – през еPay: 85 лв., през ОББ -3494 лв., изпратени смс-и от началото на 2015: еднократни -1112 бр., абонаменти от 2 лв. – 126 бр. и абонаменти от 5 лв. – 1 бр.

 

Сподели

Заедно събрахме 3 579 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 3494 лв. 85 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията