Фондация „Работилница за граждански инициативи”  –
DMS ZDRAVE

Фондация „Работилница за граждански инициативи” –

Сподели

Заедно събрахме 2 474 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
953 643 47 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията